Analiza przedprojektowa jest opracowaniem urbanistyczno - architektonicznym, w którym w czytelny sposób pokazujemy chłonność działki, na życzenie proponujemy jej podział.

 

Klient otrzymuje:

1. Projekt zagospodarowania terenu (format PDF)

2. Mapy terenu z systemu informacji przestrzennej (format PDF)

3. Wypis z MPZP (jeżeli dotyczy)

4. Część opisową (format PDF)

5. (Opcjonalnie) Perspektywę z kubaturową wizualizacją potencjalnej zabudowy (format PDF)

 

Czas opracowania: do 7 dni roboczych.

Analiza terenu

499,00 złCena
  • PDF

  • Czas opracowania wynosi do 7 dni roboczych.